Scandinavian Reining Horse Association


Cookies används inte på denna sida.

Copyright©
Scandinavian Reining Horse Association 2002-2014.
All rights reserved.För att kunna läsa PDF-filer krävs Acrobat Reader.
Hämta hem den gratis genom att klicka på bilden.
 
Sire & Dam
Vad är det ?

NRHA’s Sire & Dam Program

NRHA´s Sire & Dam Program är känt som det äldsta och mest respekterade avelsprogrammen i tävlingshäst-sammanhang. Programmet har haft full support och har fortsatta att växa sedan starten 1966, nu snart 40 år senare fortsätter programmet oförtrutet enligt original filosofin – inga kostnader överhuvudtaget för hingstägare – trots att man erbjuder en signifikant marknads potential för dem som donerar ett språng.

2006 var Premiäråret för
SRHA´s Sire & Dam program.


Så här fungerar det:

Hingstägaren donerar ett eller flera språng till Sire & Dam programmet, som sedan säljer det till en stoägare för hälften av den hingstens annonserade betäckningsavgift. För ansluten hingst har SRHA förtur på sålt språng, vilket innebär att om hingsten endast har en betäckning det år hingsten är ansluten till Sire & Dam programmet ska detta språng gå via SRHA.

Förutom att köpa ett språng till ett mycket förmånligt pris gör stoägaren ytterligare en ekonomisk vinst genom att kunna anmäla det fölet till SRHA´s Sire & Dam Klasser för en angiven anmälningsavgift och där tävla om priset ”Bästa Sire & Dam avkomma”. Pristagare blir den avkomma som presterat högsta score i Open respektive Non Pro klassen

Tävla redan i år !

För att komma igång i full skala redan nu erbjuder vi de hingstar som ansluter sig och får sina språng sålda innan den 1 juni, att nominera en 4-, 5- eller 6-årig avkomma till årets SRHA Sire & Dam Klass Open eller Non Pro för en angiven anmälningsavgift.

Den utav hingstägaren nominerade avkomman tävlar också om årets Sire & Dam pris som består av en specialdesignad plakett.

Även den hingst vars avkomma presterat bäst score i Open respektive Non Pro klassen får en specialdesignad plakett.

Så här säger några av NRHAs hingstägare och stora uppfödare om programmet:

”Jag har varit involverad i Sire & Dam Programmet sedan starten. De första åren, var programmet en riktig livlina för NRHA. Ända från början fram till dags dato, har det varit en tillgång för industrin. Till skillnad från andra program har det alltid fungerat”
-Bob Loomis


”Enligt min åsikt är Sire & Dam Programmet ett av de bästa programmen på marknaden. Det kostar inte mig någonting ur min egen ficka att delta. Jag skulle önska att fler avelsprogram skulle ge tillbaka till de hingstägare som donerar.”
-Sue Hearst


”NRHA Sire & Dam Program är det bästa som finns. Det är kostnadseffektivt och det gynnar alla som är involverade. Från stoägarens synvinkel, är de pengarna vi sparade för att få fölet som är resultatet av det skänkta språnget värt sin vikt I guld. Detta är en topp deal.!”
-Clint Haverty

Praktisk information

Kontakta Inger Larsson för att få ett avelskontrakt eller tryck ut ett från SRHAs hemsida.

Fyll i kontraktet och skicka det till Inger Larsson, N:Kverrestad 4, Hälldala Ranch, 273 96 Tomelilla.

Avelskontrakt kan doneras som öppna, vilket innebär att dom säljs till den första person som hör av sig till SRHA. Eller så kan hingstägare bestämma vem som skall köpa språnget genom att uppge det på kontraktet eller själv köpa språnget när man skickar in kontraktet.

När betäckningen är såld kommer det en faktura från SRHA som ska betalas inom 10 dagar, och en kopia av kontraktet skickas till såväl stoägaren som hingstägaren som då kan se vem som köpt språnget.

Original dokumentet förvaras av SRHA ansvarig för Sire & Dam programmet.

Reklam för din hingst

Hingstägare får fri reklam genom distribuerat SRHA material, i Lucky Rider och på SRHAs egen hemsida. Dessutom äger hingstägaren rätten att få Sire & Dam Programmets förmånliga annonspriser hos Lucky Rider, förutsatt att alla krav uppfyllts.

Listan på deltagande hingstar uppdateras dagligen på SRHAs hemsida. Sire & Dam kontrakt säljs enligt devisen först till kvarn. För att köpa ett språng kontaktar du Sire & Dam ansvarig – Inger Larsson och hingstägaren och därefter kommer det hem en faktura på det belopp som gäller för just denna hingst (halva den ordinarie betäckningsavgiften) som ska betalas till SRHAs konto inom 10 dagar. Hingstägaren ska begära att få se kvitto på att SRHA fakturan är betald INNAN betäckningen sker.

Det åligger stoägaren att betala de övriga utlägg som kan komma ifråga för en betäckning. SRHA rekommenderar stoägare också att ta kontakt med hingstägare för att diskutera förutsättningarna för betäckning innan man köper språnget genom
SRHAs Sire & Dam Program.

(Vissa hingstar kan ha krav på ras på stoet eller att man endast betäcker naturligt eller via semin ex.)

De hingstägare som donerar ett språng till SRHAs Sire & Dam program är berättigade till att nominera en avkomma efter den donerande hingsten till det årets Sire & Dam Klasser Open eller Non Pro. Detta gäller förutsatt att språnget säljs genom programmet före den 1 juli samma år.

Avkommornas rättigheter enligt Sire & Dam Programmet:

Bara de föl som är ett direkt resultat av det donerade språnget till Sire & Dam programmet är berättigad att starta i Klassen som 4- 5- och 6 åring.

För att åtnjuta de fördelar programmet erbjuder måste följande kriterier och deadlines uppfyllas.

1. Köp av ett språng genom SRHA Sire & Dam Programmet.

2. Rapportera stoets namn/registreringsnummer till SRHA samtidigt som språngköpet görs.

3. Efter det att fölet registrerats i rasföreningen, skicka en kopia på registreringsbeviset till SRHA ansvarig för Sire & Dam Programmet.

4. Året då fölet blir 4 år: kontakta SRHA ansvarig för Sire & Dam programmet för att få aktuell Klass information/bekräfta startberättigande före den 1 juli. Detta gäller de som vill få sina avkommor presenterade i annonsen inför Tävlingsdagen. Du kan givetvis anmäla din häst senare.

5. Under fölets femte och sjätte år kontakta SRHA ansvarig för Sire & Dam programmet för att få gällande Klass information/bekräfta startberättigande före den 1 juli.
Detta gäller de som vill få sina avkommor presenterade i annonsen inför Tävlingsdagen. Du kan givetvis anmäla din häst senare.


Startberättigande i SRHA Sire & Dam Klasser följer det Sire & Dam anslutna fölet även om det säljs av stoägaren. Var snäll och kontakta Sire & Dam programmet för att kontrollera avkommans status.

 
Huvudsponsor
GuldPartners

Partners
 

Sire & Dam
Allmän info
Att ansluta en hingst
Språngförsäljning 2006-2009
Kontrakt
Vanliga frågor
SRHA språngförsäljning 2014
Anslutna hästar

Medlemsavgifter
Vuxen - 400 kr
Ungdom - 200 kr
Licenser
Vuxen - 0 kr
Ungdom - 0 kr
Häst - 500 kr

Ungdom tom. 18 år
Hästlicens är en engångskostnad.

BG : 5019-9934
 Vill du veta när sidan uppdateras?
Fyll i din E-post adress